All 3 ways to make super nice tassels keychains

All 3 ways to make super nice tassels keychainsall 3 ways to make super nice tassels keychains
Hope you enjoy this video, wish you success!
I will keep updating new videos, so don’t forget to subscribe
Thank you for watching!

Nguồn:https://amthucgiadinh.vn/

Tagged In:

Related Post

8 Comments

  1. Loại dây khúc 3:17 là gì vậy ad

  2. Làm sao để gắn nút thứ 2 với tua rua vậy ad?

  3. Cái dây ở đoạn 15:17 để làm tua rua giị là dây j z ad

  4. Dây thắt mua ở đâu v ạ

  5. 3:50 cái cây giữ cộng dât là cây gì thế ạ

  6. Nhìn thì dễ nhưng vẫn không làm

  7. cái dây ở phút 4:15 & cái dây ở đoạn 15:20 để làm dây tua rua đc gọi là dây gì z ad :)))

  8. Có cái nào hướng dẫn thắc đc cung hoàng đạo ko bạn

Leave a Reply