Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên): Chương 1- Chương 20, Truyện Audio

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên): Chương 1- Chương 20, Truyện AudioCác bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên):
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 1, (9.44 phút: 0:00:00 – 0:09:26)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 2, (13.29 phút: 0:09:26 – 0:22:43)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 3, (17.04 phút: 0:22:43 – 0:39:45)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 4, (15.42 phút: 0:39:45 – 0:55:11)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 5, (12.97 phút: 0:55:11 – 1:08:09)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 6, (11.47 phút: 1:08:09 – 1:19:37)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 7, (23.51 phút: 1:19:37 – 1:43:07)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 8, (12.45 phút: 1:43:07 – 1:55:35)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 9, (22.85 phút: 1:55:35 – 2:18:25)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 10, (14.45 phút: 2:18:25 – 2:32:52)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 11, (19.52 phút: 2:32:52 – 2:52:24)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 12, (13.95 phút: 2:52:24 – 3:06:20)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 13, (15.54 phút: 3:06:20 – 3:21:52)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 14, (21.54 phút: 3:21:52 – 3:43:25)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 15, (18.58 phút: 3:43:25 – 4:01:59)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 16, (21.52 phút: 4:01:59 – 4:23:30)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 17, (23.46 phút: 4:23:30 – 4:46:58)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 18, (20.12 phút: 4:46:58 – 5:07:06)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 19, (13.94 phút: 5:07:06 – 5:21:02)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 20, (19.99 phút: 5:21:02 – 5:41:01)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

Nguồn: https://amthucgiadinh.vn

Xem thêm bài viết khác: https://amthucgiadinh.vn/giai-tri/

Tagged In:

Related Post

2 Comments

  1. Truyện này lên phim hay lắm hay nhất những phim ngôn tình mà mình từng xem phim có tên gặp gỡ vlx

  2. Ko biết tại sao nhưng mình ko thích truyện ngôi thứ nhất 😥

Leave a Reply