Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên): Chương 21- Chương 40, Truyện Audio

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên): Chương 21- Chương 40, Truyện AudioCác bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên):
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 21, (20.75 phút: 0:00:00 – 0:20:45)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 22, (20.66 phút: 0:20:45 – 0:41:24)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 23, (13.34 phút: 0:41:24 – 0:54:45)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 24, (17.91 phút: 0:54:45 – 1:12:40)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 25, (19.86 phút: 1:12:40 – 1:32:31)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 26, (24.03 phút: 1:32:31 – 1:56:33)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 27, (20.29 phút: 1:56:33 – 2:16:51)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 28, (15.84 phút: 2:16:51 – 2:32:41)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 29, (30.13 phút: 2:32:41 – 3:02:49)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 30, (13.57 phút: 3:02:49 – 3:16:23)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 31, (22.53 phút: 3:16:23 – 3:38:55)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 32, (26.41 phút: 3:38:55 – 4:05:20)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 33, (23.11 phút: 4:05:20 – 4:28:27)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 34, (14.99 phút: 4:28:27 – 4:43:26)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 35, (25.57 phút: 4:43:26 – 5:09:01)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 36, (12.54 phút: 5:09:01 – 5:21:33)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 37, (16.12 phút: 5:21:33 – 5:37:40)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 38, (15.17 phút: 5:37:40 – 5:52:51)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 39, (14.08 phút: 5:52:51 – 6:06:55)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 40, (12.64 phút: 6:06:55 – 6:19:34)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

Nguồn: https://amthucgiadinh.vn

Xem thêm bài viết khác: https://amthucgiadinh.vn/giai-tri/

Tagged In: