Hướng dẫn móc hoa len trang trí mũ, túi xách | Crochet flower | Bluesky Handmade

Hướng dẫn móc hoa len trang trí mũ, túi xách | Crochet flower | Bluesky HandmadeHướng dẫn móc hoa len trang trí mũ, túi xách
Crochet flower tutorial by Bluesky Handmade
Để móc hoa len trang trí mũ, túi xách, các bạn cần biết những mũi móc cơ bản:
– mũi bính – Chain sitich – punto cadena (ch)
– mũi đơn – single crochet – punto bajo (sc)
– mũi dời – slip stitch – punto deslizado (slst)
– mũi kép đôi – treble crochet – punto alto doble (tr)
– mũi nửa kép – half double crochet- medio punto alto (hdc)
– ——————————————————–
12ch + 1slst in 1st ch make a circle
Rnd1: 24sc+1slst
Rnd2: (7ch+(14 stitch)+skip 1st+1slst) * 12 times
Change color yarn
Rnd31ch+(3sc+7ch+skip 1st) * 6 times + 1slst in 1st sc
Rnd4: 1slst + 1ch + (1sc+1hdc+5dc+2tr+3ch+2tr+5dc+1hdc+sc+skip 1st+1sc) * 6times + 1slst in 1st sc
Rnd5: (9sc + 5sc in one st + 9sc+skip 1st)* 6 times
Like, share, comment, subscribe if you like the video
Thank you for watching

See more:
Twitter:
Website:
Facebook:
Youtube1:
Youtube2:

#mochoalen
#crochetflower

Nguồn: https://amthucgiadinh.vn

Xem thêm bài viết khác: https://amthucgiadinh.vn/mon-an-moi-ngay/

Tagged In: