[Phiên âm tiếng Việt][Lyrics Video] Day and night – T-ara

[Phiên âm tiếng Việt][Lyrics Video] Day and night – T-ara♥ Phiên âm tiếng Việt bởi Ami Wakeshima (AmiW):
Video Editor & Uploader: Sera Hwang
♥ NOTE: “Phiên âm này không phải là chế, mà là phiên âm Tiếng Việt dành cho những bạn chưa biết tiếng Hàn hoặc không biết cách đọc phiên âm quốc tế để hát tiếng Hàn dễ dàng hơn, dù không đạt như người bản xứ nhưng cũng khiến cho người Hàn hiểu rằng các bạn đang hát tiếng của họ!” (Câu này mình trích nguyên văn từ blog của AmiW)
♥ Lyric cho các bạn ^.^

Day and Night — T-Ara
*
Sa rang he non
ka sư ma pha tô
ta rưn côs man
non bô cô is so tô

Ho su a bi cho rom
sưn phư nin
hyong cho rom
nan hang sang
ki ta ri kês chi

Nack koa ba mi ô tư si
sa rang ưn nan
cha cha ô nưn kon
Wuê rô un ha ru cư
thi kum sô kê so
na nưn non man na nưn kon

Sa rang he non
ka sư ma pha tô
ta rưn côs man
non bô cô is so tô

Ho su a bi cho rom
sưn phư nin
hyong cho rom
nan hang sang
ki ta ri kês chi

Oh yeah
Cho mon ri sa ra chyo ka
ba ra mê nan lyo chyo ka
Sa rang i ran chap hi chi ka
an ha sưn phư to ra

Ki te rưn cho bo ri
myo sa ra chi nưn mun ko phum
Chuk tô rôk khư na phưm
sô kuê rô un na ưi phum
Sa rang i ran tan khôm han tôk
chang mi cho rom ka si ka tôt
hyo is nưn sưn phưn côk

Mu no chin ne ka sưm sô
ku ro tô na hôn cha
a pha tô na hôn cha
Sa rang ê nan môk ma rưn cha
ka sư mi a phư ta

Ba ra mi bu ro ô myon
cư ri um tô
ta ra bu nưn kon
Bis mu ri hư rư myon
nun mun tô ta ra
chu rư rưk hư rư nưn kon

Sa rang he non
ka sư ma pha tô
ta rưn côs man
non bô cô is so tô

Ho su a bi cho rom
sưn phư nin
hyong cho rom
nan hang sang
ki ta ri kês chi

Wuê rô wươ non
bô cô is so tô
nan tu ryo wươ
ne kyo thê is so tô

Na chê the yang cho rom
ba mê cho byon cho rom
woas ta ka
sa ra chin ka boa

Yeah
Ta rưn sa ram kyo thê
is nưn ni ka no mu cư ru u ni bam
Sa rang han si kan
bô ta to ro chin si ka ni kan bam

Na ê kên nack koa bam
24 si kan tô mô cha ra
sa rang ha nưn man khưm
ni ka bô cô si phưn bam

Ki rưn in ho bo ryos so
nan hê mê cô is so
ni ka na rưn bi chươ chươ
na rư rin tô he chươ

[N]i ka op nư ni
si ka ni ne kên
no mu kuê rô wươ
[n]i ka op nư ni
si ka ni ne kên
no mu wuê rô wươ

Nguồn: https://amthucgiadinh.vn

Xem thêm bài viết khác: https://amthucgiadinh.vn/am-nhac/
Tagged In: